Tuotteen palauttaminen

Peruuttamisoikeus

Muulla Asiakkaalla kuin kuluttaja-asiakkaalla ei ole oikeutta peruuttaa vahvistettua tilausta eikä palauttaa toimitettuja tuotteita.

Kuluttajalla on kuluttajansuojalain 6 luvun 14 §:n mukainen oikeus peruuttaa etämyyntisopimus ilmoittamalla siitä kirjallisesti Tavara Tradingin peruuttamislomakkeella tai muulla yksiselitteisellä tavalla viimeistään neljäntoista (14) vuorokauden kuluttua tuotteen vastaanottamisesta.

Jos kuluttaja peruuttaa etämyyntisopimuksen, tuote on palautettava viivytyksettä, kuitenkin viimeistään neljäntoista (14) vuorokauden kuluttua peruutusilmoituksen tekemisestä. Palautus hyväksytään vain, jos tuote on käyttämätön, vahingoittumaton ja pakattuna alkuperäiseen pakkaukseen. Palautusta ei hyväksytä kootuille tuotteille. Tuotteen palautusmenettelystä on sovittava etukäteen Tavara Tradingin kanssa. Kuluttaja vastaa tuotteiden palauttamiseen liittyvistä välittömistä kustannuksista sekä mahdollisesta arvon alenemisesta aiheutuneista kuluista.

Tavara Trading hyvittää Asiakkaalle peruutettujen tuotteiden arvon neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa peruutusilmoituksen saatuaan. Tavara Trading pidättää kuitenkin oikeuden tuotteiden arvon palautukseen, kunnes tuote on saatu takaisin.

Peruutussoikeus koskee ainoastaan uusia tuotteita ja on voimassa kuluttajille etämyyntisopimuksissa (sähköpostitse tai verkkokaupan kautta tilatut tuotteet). Käytetyillä tuotteilla ei ole vaihto- tai palautusoikeutta, eikä palautusoikeus koske tuotteita, jotka valmistetaan tai muunnellaan asiakkaan toiveiden tai vaatimusten mukaisesti.

Takuu

Tuotteilla on sen valmistajan myöntämä takuu, jonka osalta noudatetaan valmistajan takuuehtoja. Takuuaika vaihtelee tuotekohtaisesti. Takuu koskee vain uusia tuotteita ja on voimassa vain normaaleissa käyttöolosuhteissa (8h/päivä). Valvomokäytössä tai muussa vastaavassa jatkuvassa käytössä (24h/7 vrk) takuu määritellään erikseen. Asiakkaan tulee ilmoittaa takuuvaade Tavara Tradingille kirjallisesti heti virheen havaittuaan. Takuu koskee tuotteen materiaali- tai valmistusvikoja. Takuu ei koske tavanomaista kulumista, normaalisti kuluvia osia tai verhoilukankaita. Takuuta ei voi siirtää alkuperäiseltä Asiakkaalta uudelle omistajalle.

Reklamaatiot

Asiakas on velvollinen tarkastamaan sille toimitetut tuotteet huolellisesti ja reklamoimaan viipymättä mahdollisista virheistä. Tuotteen luovutushetkellä Asiakkaan tulee heti tarkastaa, että tuotteiden pakkaukset eivät ole vaurioituneet. Jos pakkauksessa on helposti havaittava vaurio, Asiakkaan on kuljettajan läsnä ollessa tarkastettava, onko tuote vaurioitunut pakkaukseen tulleen vaurion seurauksena. Vahingosta tulee tällöin tehdä merkintä rahtikirjaan ja ilmoittaa välittömästi Tavara Tradingille. Asiakkaan katsotaan hyväksyneen toimitus, ellei Asiakas ilmoita Tavara Tradingille toimituksessa olevasta virheestä seitsemän (7) vuorokauden kuluessa tuotteen toimituspäivästä.

Tavara Trading ei vastaa tuotteen väärinkäytöstä aiheutuneista vaurioista, asiakkaan huolimattomuudesta ja ymmärtämättömyydestä johtuneista vaurioista, esim. kasaamiseen liittyvissä asioissa eikä tuotteen normaalin käytön aiheuttamasta kulumisesta. Tavara Trading ei vastaa asiakkaan tekemistä mittausvirheistä ja näistä aiheutuvista kuluista. Tavara Trading ei vastaa, jos tuotetta on säilytetty sellaisessa tilassa, esim. ulkoilmassa, jossa siihen on tullut vaurioita. Huomautukset on seitsemän (7) vuorokauden kuluessa tavaran toimituksesta.

Peruuttamisilmoitukset sekä takuu- ja reklamaatiovaateet pyydämme ilmoittamaan ensisijaisesti sähköpostiimme: info (at) tavaratrading.com tai suoraan myyjälle, jonka kanssa asioitte. Yhteystiedot löytyvät täältä.