Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

TAVARA TRADING TTR Oy (yrityksen verkkokauppa toimii nimellä Tavara Trading verkkokauppa)
Y-tunnus: 1464075-4
Osoite: Muottikuja 4, 01450 Vantaa Suomi
Sähköpostiosoite: info(at)tavaratrading.com

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

TAVARA TRADING TTR Oy / Tuulia Rajakontu
Osoite: Muottikuja 4, 01450 Vantaa Suomi
Sähköpostiosoite: info(at)tavaratrading.com

3. Rekisterin nimi

TAVARA TRADING TTR Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

TAVARA TRADING TTR Oy:n käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi, markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä seuraavia tietoja:
etu- ja sukunimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Käyttäjästä rekisteröidään ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään. Käyttäjän tietoja ei luovuteta TAVARA TRADING TTR Oy:n ulkopuolelle.

6. Rekisterin suojauksen periaatteet

TAVARA TRADING TTR Oy:n käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain rekisterinpitäjän työntekijät.

7. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta. Kielto tulee tehdä kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

8. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus ja tiedon korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö ja mahdolliset tiedon korjaukset tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja voidaan siirtää henkilötietolain sallimissa rajoissa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.