Avokonttorin ongelmat ja miten ne korjataan

Avokonttorit ovat saapuneet jäädäkseen. Usein ne kuitenkin suunnitellaan huonosti – tästä koituu monia haittoja sekä työntekijöille että yritykselle.

Huonosti suunniteltu avokonttori vaikuttaa työntekijään

Avokonttoreita suositaan nykyään usein säästösyistä. Joskus perusteluna tai jopa tekosyynä on halu saada työntekijät kommunikoimaan paremmin toistensa kanssa.

Käytännössä kaikki avokonttorin potentiaaliset hyödyt valuvat kuitenkin viemäriin, jos suunnittelu- ja toteutusvaiheessa kitsastellaan. Lopputuloksena voi olla painajaismainen työympäristö, josta on haittaa paitsi työntekijöille myös yrityksen tulokselle.

Kiinnitä huomiota seuraaviin viiteen avokonttorien aiheuttamaan yleiseen ongelmaan.

1. Melu heikentää keskittymiskykyä ja työtehoa

Avotoimiston taustahäly häiritsee useimpien ihmisten keskittymistä, ja tällöin työteho luonnollisesti kärsii. Ensiapuna ongelmaa voi korjata kuulosuojaimilla. Eniten avotoimistossa kärsivät runsaasti kognitiivisia resursseja käyttävät työntekijät. Jos työ vaatii paljon muistamista, keskittymistä tai tarkkaavaisuutta, avotoimisto ei ole paras paikka.

2. Yhden ihmisen puhe voi häiritä jopa 30 metrin säteellä

Avokonttorien suurin perusongelma on heikko akustiikka. Pahimmillaan yhden ihmisen kailotus voi kantautua jopa 30 metrin päähän. Näin yksi ihminen voi keskeyttää koko konttorin ajatuksenjuoksun ja flow’n kertaheitolla.

3. Melu ja keskeytykset lisäävät stressiä

Hälinä ja keskeytykset työssä nostavat stressihormonien tasoa. Stressillä on monenlaisia vakavia terveysvaikutuksia. Se muun muassa heikentää immuunijärjestelmää, nostaa verenpainetta ja pitkällä tähtäimellä voi myös johtaa kroonisiin sairauksiin. Tästä syystä huonosti suunniteltu avokonttori lisää sairauspoissaoloja.

4. Työntekijöiden väliset konfliktit lisääntyvät

Avokonttorissa työntekijöiden välille syntyy helposti konflikteja. Kun yleinen ilmapiiri on heikko, esimerkiksi sermin takaa kuuluvat äänet voivat kiristää pinnaa ja johtaa päivästä toiseen jatkuvaan riitelyyn.

5. Työntekijöiden sitouttaminen työpaikkaan hankaloituu

Huonossa työympäristössä työntekijät ovat luonnollisesti tyytymättömiä ja ottavat mielellään vastaan työtarjouksen yritykseltä, joka on valmis satsaamaan enemmän työhyvinvointiin.

Näin korjaat avokonttorin

Avokonttorin ongelmien korjaaminen ei ole ongelma, jos työnantaja on vain valmis panostamaan hyvinvointiin.

  • Suunnittelu- ja toteutusvaihe tulee hoitaa kunnolla ja kitsastelematta. Huomiota kannattaa kiinnittää laadukkaisiin materiaaleihin. Avokonttorissa rauhan takaavat parhaiten sermit, joko seisovat tai pöytään kiinnitettävät. Parhaiten toimivat sermit, joissa on ääntä eristävää materiaalia.
  • Anna työntekijöiden sanoa, mitä he tarvitsevat. Toimiston eri osissa akustiikkaongelmat ovat erilaisia. Toisaalta tutkimusten mukaan myös persoonallisuus ja työtehtävän laatu vaikuttavat melun häiritsevyyteen. Siksi on äärimmäisen tärkeää kuunnella etukäteen, mitä työntekijät oikeasti haluavat. Näin pääset parhaaseen lopputulokseen.
  • Eräs yksinkertainen keino yksityisyyden lisäämiseksi ja melun vähentämiseksi on sermien korottaminen. Liian matalat sermit päästävät äänet läpi ja vähentävät yksityisyyden tunnetta.
  • Ääntä syövillä akustisilla pinnoilla saadaan aikaan ihmeitä. Akustiikkalevyjä voidaan lisätä kattoon, seiniin tai väliseiniin. Myös sermien valinnassa kannattaa miettiä sitä, kuinka hyvin  materiaali syö taustamelua.

Esimerkiksi Soneran avokonttorin ongelmat korjattiin taannoin 200 euron neliöhintaan, ja tuloksena tyytyväisyys omaan työympäristöön nousi 30 prosentista 90 prosenttiin ja sairauspoissaolot vähenivät kuudella prosentilla.

Made by Tremedia