Avotoimistoa ei tarvitse pelätä, kunhan siellä on hiljaistakin tilaa

Avotoimiston suunnittelun ja sisustuksen voi toteuttaa joko oikein tai väärin. Lisäämällä avotoimistoon hiljaista tilaa parannetaan paitsi työtehoa myös työhyvinvointia.

Avotoimiston huono maine perustuu huonoon suunnitteluun

Tiedämme kaikki, ettei elämä avotoimistossa ole pelkkää ruusuilla tanssimista. Toisten työntekijöiden puhe ja selän takana tai näkökentän reunoilla hiippailevat ihmiset aiheuttavat jatkuvia keskeytyksiä. Keskeytykset paitsi heikentävät työtehoa myös nostavat stressitasoa ja pidemmän päälle heikentävät jopa pysyvästi ihmisen kykyä keskittyä kunnolla.

Avotoimiston huono maine on vain osittain perusteltu, sillä ongelmien taustalla on yleensä työtilojen huono suunnittelu.

Nyt kerromme, miten avotoimistosta saa aikaan työtehoa ja hyvinvointia tukevan monitoimitilan, jossa työntekijä viihtyy ja työ maistuu.

Toimiston tulee tarjota sekä rauhaa että sosiaalisuutta

Avotoimistoa tulisi lähestyä monitoimitilana, jossa työntekijöiden yksilölliset tarpeet ja eri työtehtävien vaatimukset kohtaavat.

Osa työntekijöistä nauttii avotoimiston vauhdikkuudesta ja muiden työntekijöiden inspiroivasta seurasta. Tämä voi johtua työntekijän temperamentista tai hänen työnsä luonteesta.

Toisille työntekijöille muiden ihmisten läsnäolo on jatkuva haaste. He suoriutuvat parhaiten työskennellessään omassa pienessä kopissaan, jossa kukaan ei uhkaa heitä keskeytyksillä. Jälleen kyse voi olla synnynnäisistä hermostollisista tekijöistä tai työtehtävien luonteesta.

Useimmat työntekijät eivät sovi kumpaankaan näistä kategorioista, vaan yleensä ihminen kaipaa työpaikalla sopivaa yhdistelmää sosiaalisuutta ja rauhallista keskittymistä.

Näistä koostuu täydellinen monitoimitila:

  • Avokonttori, jossa yhteisen päämäärän eteen puurtaminen ja omaan työhön keskittyminen lyövät kättä.
  • Kahvitila ja muut vapaakäyttöiset taukotilat, joissa toisia työntekijöitä voi kohdata epämuodollisesti.
  • Rauhallinen lepotila, jossa voi rentoutua hiljaisuudessa.
  • Riittävä määrä eristettyjä työtiloja, joissa työntekijä voi soittaa puheluita, tavata asiakkaita ja puurtaa sellaisten pitkäaikaista keskittymistä vaativien tehtävien parissa, jotka avokonttorin levottomassa ilmapiirissä muodostuvat haasteellisiksi.
  • Jonkinlainen tila, jossa taukoliikunta onnistuu helposti.

Avotoimistoon saa hiljaisia työtiloja ilman rakentamistakin

Avotoimistoon voi pystyttää hiljaisia pisteitä myös ilman remonttia. Avainasemassa on tällöin hyvä akustiikan suunnittelu.

Esimerkiksi puheluita voi hoitaa puhelinkopissa tai muussa rajatussa pienessä tilassa. Hyvänä puolena puhelinkopin voi ottaa helposti mukaan, jos yritys muuttaa uuteen tilaan.

Myös akustiset sermit ja seinäpaneelit auttavat avotoimiston melun hallitsemisessa. Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että toisten ihmisten puheesta ei pitäisi saada selvää tietokoneella työskennellessä. Sermejä saa lattialla seisovana mallina tai ne voi kiinnittää pöytään. Erilaisissa katto- ja seinäpaneeleissa tilaan saa lisää tehokasta äänieristystä. Paneeleita saa kiinni seinään, kattoon tai roikkumaan katosta. Paneeleista voi suunnitella jopa kauniin taideteoksen.

Myös työpaikan etiketillä voidaan vähentää melua ja keskeytyksiä

Työn jatkuva keskeytyminen on muuttunut nykyaikaisen viestintäteknologian ja 2000-luvun toimistosuunnittelutrendien myötä suorastaan epidemiaksi.

Kaikilla työpaikoilla pitäisikin sopia siitä, missä tilanteissa toista saa häiritä ja miten työntekijä voi varata itselleen sataprosenttisesti keskeyttämätöntä työaikaa. Yhteisissä pelisäännöissä olisi myös hyvä määritellä se, missä paikoissa työntekijät saavat keskustella ääneen ja millä äänenvoimakkuudella.

Yhdistelmällä akustista suunnittelua ja yhteisiä pelisääntöjä yritysten on mahdollista tehdä avotoimistoista miellyttäviä työpaikkoja, joissa myös työntekijän on hyvä olla.

Made by Tremedia