5 syytä, miksi kaikilla työpaikoilla tulisi olla taukojumppa

Taukojumppa on hyväksi työntekijän terveydelle ja työhyvinvoinnille. Lue viisi syytä, miksi jokaisella työpaikalla pitäisi järjestää mahdollisuus taukojumppaan!

1. Hyvinvointi lisää työtehoa

Työpaikkaliikunta voi ottaa monia eri muotoja, joita kaikkia kannattaa tukea. Työpaikalla voidaan järjestää yhteisiä jumppatuokioita ja lisäksi kannustaa työntekijöitä jaloittelemaan tai muuten harrastamaan liikuntaa työpäivän aikana itsenäisesti.

Millä tahansa keinolla työntekijä saadaankin liikkumaan, vaikutukset ovat myönteisiä.

Kaikkein välittömin positiivinen vaikutus liittyy työtehoon. Liikunta parantaa hermoston ja verenkierron toimintaa, joka heijastuu suoraan älykkyyteen ja tarkkaavaisuuteen. Siksi taukojumppa lisää tehokkaiden työtuntien määrää.

2. Liikkuvat työntekijät sairastelevat vähemmän

Koska työpaikan taukojumppa parantaa työntekijöiden hyvinvointia ja madaltaa stressiä, se myös vahvistaa immuunijärjestelmää. Tästä syystä taukojumppa vähentää sairauspoissaoloja.

Tämä on yksi monista työpaikkaliikunnan mukanaan tuomista taloudellisista hyödyistä. Jumppa on työnantajan kannalta tuottoisa sijoitus.

3. Panostus hyvinvointiin parantaa työnantajan mainetta

Kaikki panostukset työntekijöiden hyvinvointiin kiillottavat työnantajan kilpeä. Tämä on tärkeää, sillä yhä useammat ammattilaiset huomioivat työnantajan tarjoamat liikuntamahdollisuudet työpaikkaa valitessaan.

Vapaus harrastaa liikuntaa työpäivän aikana lisää myös nykyisten työntekijöiden tyytyväisyyttä ja sitouttaa heitä työnantajaansa. Näin liikunta voi vähentää henkilöstökustannuksia.

4. Vapaaehtoinen yhteistoiminta vahvistaa empatiaa

Aivotutkijat ovat huomanneet, että kun ihmiset harrastavat jotakin yhdessä, heidän aivojensa rytmit synkronoituvat. Taukojumpan aikana osallistujat pääsevät siis kirjaimellisesti samalle taajuudelle. Tämä vahvistaa työntekijöiden empatiataitoja ja lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Huomaa, että yhteistoiminnan pitää kuitenkin olla vapaaehtoista. Aikuisten ihmisten väkisin jumppauttaminen ei paranna työpaikan ilmapiiriä millään tavalla.

5. Toimistojumppa parantaa kansanterveyttä ja kansantaloutta

Toimistoliikunnan on osoitettu heijastuvan laajemminkin työntekijöiden elämäntapaan. Jos työpaikalla on mahdollisuus harrastaa liikuntaa, työntekijä liikkuu todennäköisemmin myös vapaa-ajallaan. Näin toimistojumppa voi parantaa kansanterveyttä moninkertaisesti käytettyyn aikaan nähden.

Mutta miksi työnantajan pitäisi olla kiinnostunut kansanterveydestä?

Yksinkertaista: Hyvinvoiva kansa tekee enemmän työtä ja pitää talouden rattaat liikkeellä. Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitäminen on paitsi työnantajan eettinen velvollisuus, myös yrityksen itsekkään taloudellisen edun mukaista.

Made by Tremedia